Wanneer kies je als kapper voor een BV en wanneer voor een eenmanszaak?

Wanneer kies je als kapper voor een BV en wanneer voor een eenmanszaak?

Wanneer kies je als kapper voor een BV en wanneer voor een eenmanszaak? Het is een vraagstuk waar menig kapper voor komt te staan op het moment dat er sprake is van serieuze groei. Het antwoord kent bepaalde nuances, het hangt namelijk af van meerdere factoren. Een eenduidig antwoord is lastig maar we hebben in dit artikel wel de belangrijkste uitgangspunten voor je op rij gezet.

Waar moet je rekening mee houden?

Bij de keuze voor een eenmanszaak/vof of een BV moet je bepaalde vraagstukken of aandachtspunten in je achterhoofd houden:

We zetten een en ander op een rij zodat je makkelijker een beslissing kunt nemen.

Eenmanszaak of BV voor kapsalon?

Wat is een eenmanszaak/vof en wat zijn de spelregels?

Meestal start je als kapper in de vorm van een eenmanszaak. Dit is de eenvoudigste bedrijfsvorm om te starten. Zoals de naam al zegt is een eenmanszaak een bedrijfsvorm waarin jij als ondernemer verantwoordelijk bent voor het hele bedrijf.

Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf. Het privévermogen van jou wordt ook tot het bedrijf gerekend. Zodra het bedrijf failliet gaat wordt de ondernemer dus ook failliet verklaard. Ben je daarbij ook nog getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan wordt ook het vermogen van de partner meegerekend! Huwelijkse voorwaarden kan bescherming bieden mits je je wel aan de spelregels houdt.

Wat is VOF

Een vennootschap onder firma is eigenlijk niets anders dan 2 eenmanszaken die samenwerken. Hetgeen hierboven is vermeld voor een eenmanszaak geldt dus ook voor een vof. Met ter aanvulling dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de vennootschap onder firma. In het ergste geval kunnen dus alle schulden worden verhaald op één vennoot.

De term eenmanszaak wil niet zeggen dat er maar één werknemer is. Een eenmanszaak kan meerdere werknemers in dienst hebben. Het zegt alleen iets over wie er verantwoordelijk is voor de gehele onderneming.

Oprichten van de eenmanszaak

Het oprichten van een eenmanszaak is eenvoudig bij de KvK (Kamer van Koophandel) te regelen. Het hebben van een ondernemingsplan kan helpen bepaalde zaken vooraf duidelijk te krijgen. Denk hierbij aan jouw doelen, de financiering, het personeel, et cetera.

Je betaalt als eenmanszaak gewoon inkomstenbelasting en premies voor de volksverzekering waardoor je recht hebt op AOW. Je betaalt echter geen premies voor de WW, ziektewet en pensioen.  Dit zul je dus zelf moeten regelen. Voor de belastingdienst ben je een IB-ondernemer (inkomstenbelasting ondernemer). Er is dan sprake van een “natuurlijk persoon”.

Wanneer je personeel aanneemt moet je bepaalde zaken regelen met de belastingdienst. Zo zul je arbeidsvoorwaarden moeten vastleggen, een loonheffingsnummer aanvragen en de eigen administratie aanpassen. Dit alles geldt trouwens ook bij andere bedrijfsvormen

Eenmanszaak of BV voor kapsalon?

Wat is een BV en wat zijn de spelregels?

Een BV, ofwel Besloten Vennootschap, is een bedrijfsvorm/rechtsvorm waarbij je niet persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van jouw bedrijf. Er zijn hier wel enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld wanneer je een lening aanvraagt bij een bank. De bank kan je namelijk vragen hier ook privé (deels) garant voor te staan. Een andere uitzondering is wanneer je teveel dividend aan de aandeelhouders terwijl dit vermogen helemaal niet in het bedrijf zit of wanneer je onbehoorlijk bestuur pleegt.

Een BV wordt opgericht met een notariële akte. In tegenstelling tot een “natuurlijk persoon” is er nu sprake van een “rechtspersoon” (een onderneming gecreëerd door recht).

Bij het oprichten van een bv worden er aandelen uitgegeven en deze aandelen vormen het startkapitaal van de BV. Verder wordt er vastgelegd wie hoeveel aandelen bezit en wie de bestuurder van de BV is. Dit wordt ook doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Bezit je meer dan 5% van de aandelen dan ben je een “groot aandeelhouder”. Ben je daarnaast ook nog eens directeur van de BV dan wordt je DGA genoemd (directeur groot aandeelhouder).

Verplichtingen BV

Een BV moet jaarlijks een jaarrekening samenstellen en deze na goedkeuring door de aandeelhouders, in verkorte vorm deponeren bij de KvK. Deze jaarrekening is een financieel verslag van het afgelopen jaar met daarin de balans en winst- verliesrekening.

Heeft de BV een bepaalde omvang (meer dan 50 werknemers, meer dan 8 miljoen omzet en een balanstotaal groter dan 4 miljoen) dan is een accountantsverklaring verplicht. Een klein BV kan volstaan met een samenstellingsverklaring die ook kan worden gegeven door een administratiekantoor.

Na goedkeuring van de jaarrekening en deponering bij de KvK moet de BV een aangifte Vennootschapsbelasting indienen bij de belastingdienst.

De voordelen en nadelen

Het oprichten heeft dus enkele grote voordelen, maar ook nadelen. Zo moet je nogal wat regelen voordat je een BV kunt beginnen. Een BV wordt altijd notarieel vastgelegd bij een notaris, deze zorgt dan ook voor het inschrijven in het handelsregister. Vroeger moest je minimaal €18.000,- inleggen, tegenwoordig is het inleggen van minimaal €0,01 voldoende.

Een BV moet jaarlijks een jaarrekening inleveren bij de KvK. Deze jaarrekening is een financieel verslag van het afgelopen jaar met daarin de balans, winst- verliesrekening. Deze kun je door een accountant laten verzorgen of zelf maken, maar dan moet deze in sommige gevallen wel door een accountant zijn goedgekeurd. Kleinere BV’s kunnen de jaarrekening digitaal aanleveren.

Je kunt voordat de BV is opgericht al zaken doen als BV, mits je dit duidelijk aangeeft bij de zakenpartners. Zolang de BV nog in oprichting is blijf je geheel aansprakelijk voor de onderneming.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen beide?

De belangrijkste verschillen tussen een eenmanszaak en BV op een rijtje:

Verschillen eenmandszaak en bv

Aansprakelijkheid bij schulden

Hiervoor hebben we het gehad over de aansprakelijkheid bij schulden. Het is duidelijk dat bij een eenmanszaak de eigenaar geheel aansprakelijk is. Ook met zijn privévermogen en mogelijk het vermogen van zijn of haar partner. Wanneer dit niet goed geregeld is op het moment dat het misloopt met de onderneming, kan het goed misgaan.

Bij een BV is de BV zelf aansprakelijk. Niet de eigenaar/bestuurder. Deze is namelijk in dienst van de BV en krijgt salaris uitbetaald door de BV. Er zijn echter wel uitzonderingen waarbij de bestuurder wél aansprakelijk wordt gesteld, zoals:

  • Wanbeleid/onbehoorlijk bestuur
  • Niet ingeschreven bij KvK na oprichting
  • Niet betalen van premies
  • Schulden aangaan die niet kunnen worden betaald

Eenmanszaak of BV voor kapsalon?

Belastingen

We moeten allemaal belasting betalen. De wijze waarop en welke belasting is echter afhankelijk van de bedrijfsvorm.

Als eenmanszaak betaal je inkomensbelasting over de winst uit de onderneming waarbij de tarieven uit Box 1 gelden. Je kunt daarbij recht hebben op de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling wanneer de belastingdienst je erkent als ondernemer en je voldoet aan het urencriterium. Beginnende ondernemers die recht hebben op ondernemersaftrek kunnen ook profiteren van startersaftrek. Het tarief van de Inkomstenbelasting kan oplopen tot bijna 52%.

Vennootschapsbelasting

Een BV moet elk jaar vennootschapsbelasting betalen die in verhouding lager is dan Inkomstenbelasting. Over de eerste € 200.000 winst is het tarief van de Vennootschapsbelasting 20%.

Heb je een eenmanszaak of vof dan is na betaling van de Inkomstenbelasting het geld wat overblijft helemaal van jou en kun je ermee doen wat je wilt. Dit in tegenstelling tot een bv.

Loondienst

Bij een bv ben je in loondienst en ontvang je een salarisstrook. Na berekening van brutosalaris naar nettosalaris ontvang je het nettobedrag op je bankrekening. Je krijgt dan wel te maken met de “gebruikelijk loonregeling”. Werk je fulltime dan moet het brutosalaris minimaal € 45.000 per jaar zijn. Dit is dan wel weer inclusief vakantiegeld.

Dividend uitkeren

Wil je nu geld uit de onderneming halen dan kan de BV dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Ook hier moet belasting over worden betaald en het tarief van de Dividendbelasting is 25%.

Hieruit blijkt dat het hebben van een BV om fiscale redenen niet zonder meer voordeliger is dan een eenmanszaak omdat als je extra geld uit de onderneming wilt halen er ook dividendbelasting betaald moet worden. Het omslagpunt om belasting te besparen en over te stappen naar een BV is ongeveer € 200.000 winst.

Let wel, dit is per persoon, dus voor een vof met 2 vennoten gaat het dan om ongeveer € 400.000 winst. Dit bedrag is zo hoog omdat je als IB-ondernemer gebruik kan maken van de Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Een BV kent deze aftrekposten niet.

Eenmanszaak of BV voor kapsalon?

Hoe zet ik mijn eenmanszaak over naar een BV?

Om de eenmanszaak om te zetten naar een BV moet je allereerst een keuze maken over hoe je de overstap wilt maken. Er zijn namelijk twee mogelijkheden voor het inbrengen van een eenmanszaak in een BV:

  • Ruisende inbreng
  • Geruisloze inbreng

Omdat je bij inbreng van de eenmanszaak of vof in een BV feitelijk de onderneming “verkoopt” aan de bv, moet er dus worden afgerekend met de belastingdienst over het verschil tussen de berekende waarde van de onderneming en de balanswaarde van de onderneming.

Extra notaris- en accountantskosten

Je moet wel rekening houden met extra notaris- en accountantskosten. Er moet namelijk een inbrengakte, een inbrengbalans en toelichting waarderingsgrondslagen worden opgesteld. Het opgebouwde bedrag aan de Fiscale Oudedags Reserve gaat ook een belangrijke rol spelen. Kortom laat je goed adviseren!

We leggen de overgangen hier beknopt uit omdat het anders een te juridisch verhaal wordt. Wij helpen je uiteindelijk de juiste keuze te maken omdat wij de benodigde kennis in huis hebben. Kiezen tussen ruisende inbreng en geruisloze inbreng is maatwerk en werk voor fiscalisten. Wij werken samen met goede fiscalisten en kunnen je dus hiermee helpen.

Ruisende inbreng

Bij een ruisende inbreng reken je direct de stakingswinst van de eenmanszaak af met de belastingdienst. Deze stakingswinst komt o.a. uit de stille reserves in je onderneming. De waarde van deze stille reserves komen dan op de balans van de onderneming te staan. Een voorbeeld van deze stille reserves is bijvoorbeeld inventaris. Stel dat de taxatiewaarde van de inventaris € 10.000 bedraagt en dat de balanswaarde € 7.500 bedraagt, dan is er een stille reserve van € 2.500. Goodwill is ook een voorbeeld van een stille reserve.

Geruisloze inbreng

In tegenstelling tot een ruisende inbreng reken je bij een geruisloze inbreng niet direct af met de belastingdienst maar wordt dit uitgesteld tot het moment waarop gestopt wordt met de onderneming.

Kappersadministratie, net dat ene stapje extra

Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met een team van vier man staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.

Zo helpen wij je inzicht te krijgen in:

  • wat heb ik privé aan geld nodig?
  • wat moet het resultaat van mijn salon zijn om dit te behalen?
  • hoe bereken ik het juiste tarief?

Liever bellen: 0573 459210

Laat je goed adviseren over de te maken keuze om boetes te voorkomen. Wij kunnen je daarbij helpen. Niet alleen bij het doorrekenen van de mogelijkheden maar wij kunnen je ook begeleiden bij de overstap.

Gerelateerde artikelen

Hulp bij je administratie

Wil je als kapper hulp bij jouw belastingadministratie, dan kunnen wij je helpen. Wij verzorgen voor jou ondersteuning bij:

Contact

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op!

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen