Transitievergoeding zieke werknemers

Zoals je wellicht weet ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen aan je werknemer als het dienstverband wordt beëindigd en deze 24 maanden of langer heeft geduurd. De gedachte achter deze transitievergoeding is onder meer te zorgen dat de werknemer geld heeft om de overbruggingsperiode door te komen tussen het oude en een nieuw dienstverband.

Werknemer 2 jaar ziek?

Maar wat nu als de werknemer al 2 jaar ziek is en het dienstverband wordt om deze reden beëindigd? Dan is de werknemer toch ook niet in staat om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever? Hij is immers ziek.
Helaas moet je als (kleine) werkgever ook dan een transitievergoeding betalen en maakt het niet uit of je onderneming er rooskleurig voorstaat of niet. Het gaat hier niet om een ontslag om bedrijfseconomische reden maar om ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Zou ontslag wegens bedrijfseconomische reden het geval zijn geweest dan had de werkgever wellicht gebruik kunnen maken van de “Overbruggingsregeling transitievergoeding”. Dit is een regeling waarbij, als je voldoet aan de criteria, de transitievergoeding op een andere manier wordt berekend en vaak een lager bedrag tot gevolg heeft.

Algemeen WerkloosheidsFonds

Tot op dit moment ben je dus dubbel de klos. Je werknemer is (voor hem of haar vervelend genoeg) al 2 jaar ziek, met omzetverlies en kosten tot gevolg. En dan mag je nu ook nog eens een transitievergoeding ophoesten.
Dit klopt gewoon niet! Gelukkig gaat dit veranderen. Het is nog niet zover maar er is overeenstemming over een compensatieregeling. Hierbij houdt de zieke werknemer wel recht op de transitievergoeding maar wordt de werkgever gecompenseerd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Uiteraard moet dit geld ook ergens vandaan komen, dus zal ongetwijfeld de premie Awf gaan stijgen.

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen