Hoe krijg ik grip op mijn financiën?

Grip op mijn financiën?

Regelmatig krijgen wij de opmerking dat er geen overzicht meer is in de financiën en dat men niet weet hoe dit weer te krijgen. Dit begint dan met het inventariseren en vervolgens kijken we waar dit geld vandaan moet komen en vatten we het samen in een exploitatie- en liquiditeitsbegroting. Om weer grip te krijgen is het belangrijk om de volgende zaken in beeld te brengen:

  • wat zijn mijn kosten
  • wat zijn mijn aflossingsverplichtingen
  • wat heb ik nodig voor mijn privé levensonderhoud

Exploitatiebegroting

Met bovenstaande gegevens kun je aan de slag om een exploitatiebegroting te maken. Dit is niets anders dan een overzicht waarin de omzet staat, de kosten en de te verwachten winst. Deze winst moet zodanig zijn dat je hiermee je Inkomstenbelasting kunt betalen en vervolgens voldoende overhoudt om te kunnen voorzien in je privé levensonderhoud en te kunnen voldoen aan de aflossingsverplichtingen. Nog mooier is het als er daarna nog wat overblijft om te sparen.

Hoe stel je nu zo’n overzicht op? Begin aan de achterkant met het in kaart brengen van de te betalen Inkomstenbelasting, privé uitgaven en aflossingsverplichtingen. Tel hier de kosten van de salon bij op en je weet hoeveel omzet je moet behalen. Kijk dan hóe je deze omzet gaat behalen. Misschien moet je tarief omhoog, moet je schrappen in kosten en uitgaven of een combinatie van dit alles.

Liquiditeitsbegroting

Nadat je een exploitatiebegroting hebt gemaakt, maak je een liquiditeitsbegroting. Hierin leg je per maand vast wat de uitgaven en de te verwachten inkomsten zijn. Dit geeft inzicht in je geldstromen zodat je kunt zien wat je wanneer en hoeveel je overhoud of tekort komt. Als dit in beeld is kun je actie ondernemen door bijvoorbeeld in te grijpen in je kosten, privé uitgaven of kijken voor tijdelijke financiering.

Is financiering onontkomelijk dan zal degene die de financiering beoordeeld vragen om een exploitatie- en liquiditeitsbegroting en welke acties je al hebt ondernomen en nog gaat ondernemen. Omdat je dit al hebt gemaakt kun je het zo overleggen en dit wekt vertrouwen bij de financier.

Reactie plaatsen