Wat is effectiviteit?

Wat is effectiviteit?

Effectiviteit is belangrijk voor het behalen van een goed resultaat van je salon. Veel salonautomatiseringsprogramma’s hebben wel een “effectiviteits overzicht”. 

Maar wat is effectiviteit en hoe staat dit in relatie tot je prijs per minuut en het resultaat van je salon?

Effectiviteit

Simpel gezegd: effectiviteit is hoe de beschikbare tijd wordt gebruikt. Dus hoeveel wordt er gedaan in hoeveel tijd?

Voorbeeld: een kapster is 8 uur per dag aanwezig en hiervan is ze 6 uur bezig met klanten, zij is dan 75% effectief geweest. Effectiviteit is dus de gewerkte tijd ten opzichte van de (betaalde) tijd.

Een topstylist met 7 ervaringsjaren kost inclusief werkgeverslasten ongeveer € 35.000 per jaar en omdat je de arbeidskosten maximaal 50% zijn, moet de omzet (exclusief btw) van deze kapper € 70.000 per jaar zijn. Ook moet deze topstylist van de 8 betaalde uren minimaal 6 uren aan klanten besteden, een effectiviteit van 75%.

Prijs per minuut en resultaat

Om een kapsalon rendabel te hebben gaan we er vanuit dat de arbeidskosten maximaal 50% zijn en om de duurste werknemer te kunnen betalen (topstyliste met 7 ervaringsjaren) ga je uit van 75% effectiviteit. Deze 75% heb je echt nodig wanneer je een tarief hebt van ongeveer € 1,00 per minuut. Hanteer je een lager tarief dan moet de effectiviteit omhoog, is het tarief hoger dan mag de effectiviteit lager zijn. Maar waarom zou je dat doen als je zo een hoger resultaat behaald? Lees hier meer over “prijs per minuut”. 

Hoe gebruik je een overzicht effectiveit?

Niet als stok om mee te slaan. Gebruik het als een overlegstuk met je medewerkers, wees er open over en hang het overzicht bijvoorbeeld op in de kantine. En uiteraard is het ook een signaal om eens te kijken naar het afsprakenboek (niet inplannen per 30 of 45 minuten maar bijvoorbeeld in blokken van 5 of 10 minuten), meer aandacht voor doorboeken, kritisch kijken naar de contracturen van de medewerkers enzovoort.

Uiteraard geldt die 75% effectiviteit niet voor iedere medewerker. Een jongere en/of minder ervaren medewerker zal deze effectiviteit niet halen maar daar staat tegenover dat de salariskosten ook lager zijn dan die van een topstylist. Kijk ook naar de persoon zelf, wellicht betreft dit iemand die de gewenste effectiviteit niet haalt maar is hij/zij wel degene die als smeerolie voor het team fungeert.

Maak ook haalbare afspraken met een medewerker als de effectiviteit niet wordt gehaald. Stel dat de effectiviteit 60% is en 75% moet zijn. Dan moet er in één keer 25% harder worden gewerkt. Overleg dan bijvoorbeeld dat dit iedere maand 2% moet zijn. Maak het wat kleiner. Wist je dat één knipklant meer of minder per dag ongeveer 7% effectiviteit uitmaakt?

Reactie plaatsen