Hoe bereken ik mijn minuutprijs

Hoe bereken ik mijn tarief per minuut?


Natuurlijk draait het in jouw vak om mensen maar als ondernemer gaat het ook om de verdiensten. De basis hiervan is je omzet en de omzet wordt mede bepaald door het tarief van je behandelingen. Hoe bereken je nu het tarief dat je minimaal moet hanteren?

Oneerbiedig gezegd gaat het in de kappersbranche om minuten. Je koopt minuten in (arbeidskosten = loonkosten medewerkers + jouw ondernemersbeloning) en je verkoopt minuten (omzet). De verkochte minuten genereren de omzet waarmee je de inkoop kunt betalen, de arbeidskosten, de overige kosten en als het goed is blijft er dan winst over.

Uiteraard zijn er meer zaken die spelen bij het bepalen van je tarief zoals in welk segment zit jouw salon en past jouw tarief bij dit segment, welke marketingstrategie hanteer je, hoe is je financiële situatie (bijvoorbeeld: zijn er leningen die moeten worden afgelost) enzovoort.


Voorbeeld

Een eenvoudige benadering van het bepalen van de prijs per minuut is door uit te gaan van je duurste kracht, meestal een topstyliste met 7 ervaringsjaren. Deze wil je kunnen betalen en daarom moet je jouw tarief per minuut ook hierop afstemmen. Natuurlijk zal een jongere kapper minder kosten, maar meestal ook minder snel werken en dus meer minuten nodig hebben. Daarnaast zal het salaris van een jongere kapper stijgen als gevolg van de CAO en op een moment ook het salarisniveau van een topstylist benaderen.


Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat de arbeidskosten niet meer mogen zijn dan 50% en dat de winst minimaal 10% is. Waarom arbeidskosten en geen personeelskosten? Arbeidskosten is de som van de ondernemersbeloning (salaris meewerkende eigenaar) en de personeelskosten.

Een topstylist met 7 ervaringsjaren kost inclusief werkgeverslasten ongeveer € 35.000 per jaar en omdat je de arbeidskosten maximaal 50% zijn, moet de omzet (exclusief btw) van deze kapper € 70.000 per jaar zijn. Ook moet deze topstylist van de 8 betaalde uren minimaal 6 uren aan klanten besteden, een effectiviteit van 75%.

Berekening

Per jaar: 38 uur per week x 44 weken x 60 minuten = 100.000 minuten per jaar. Waarom 44 weken? Er wordt rekening gehouden met 5 weken vakantie, ziek, feestdagen enzovoort). Deze topstylist moet een effectiviteit halen van 75%, dus in 75.000 minuten moet er een omzet van € 70.000 worden behaald. Per minuut is dit € 0,93. Verhoog dit met 9% btw en het tarief per minuut inclusief btw is dan € 1,02.

Wat kost nu een knipbehandeling?

Stel dat knippen 30 minuten duurt dan kost dit 30 x € 1,02 = € 30,60. Zit je nu in de situatie dat dit te duur is voor de markt waarin jij zit, en dat je maximaal € 20,00 kunt vragen voor knippen, dan kun je de berekening omdraaien. In dat geval mag je er maximaal € 20,00 gedeeld door € 1,02 = 20 minuten over doen. Wellicht moet je hier ook je agenda voor aanpassen want als je nu per klant 30 minuten reserveert dan kom je per uur 1 klant tekort en dit kost je € 20,00 per uur. Op jaarbasis is dit dan een tekort van 75.000 minuten : 60 x € 20,00 = € 25.000.

Administratie, Boekhouding en Salonautomatisering voor kappers

Hulp bij je administratie

Wil je als kapper hulp bij jouw belastingadministratie, dan kunnen wij je helpen. Wij verzorgen voor jou ondersteuning bij:


Contact

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op!

Reactie plaatsen