Informatie voor de klanten van Kappersadministratie i.v.m. de coronacrisis.

Informatie voor de klanten van Kappersadministratie i.v.m. de coronacrisis.

Op de websites van Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/coronaloket) en de Anko (www.anko.nl/anko-corona-steunpunt) staat veel informatie die veel van jouw vragen zal beantwoorden. Je kunt het steunpunt telefonisch bereiken via nummer 035-5280200 en mailen of chatten kan ook.

Werktijdverkorting

Wat nu prioriteit heeft is het aanvragen van een vergunning voor werktijdverkorting.

Deze vergunning vraag je aan via het Ministerie SZW en kun je doen via deze link:

www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=128876&mNch=mea1bwscau#

Vergeet niet om de bijlage te downloaden, in te vullen en mee te sturen bij de aanvraag. 

Na beantwoording van vraag 12 staat in de tekst een link naar de benodigde bijlage. 

Wordt de vergunningaanvraag goedgekeurd, dan wordt deze in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken en kan worden verlengd tot maximaal 24 weken.

De aanvraag werktijdverkorting geldt niet voor:

  • oproepkrachten
  • uitzendkrachten
  • stagiaires (BOL)
  • stoelhuurders en zelfstandigen zonder personeel
  • de ondernemer zelf

Na ontvangst van de vergunning door SZW, ontvang je een bevestiging en inloggegevens voor Mijnzaak. Hier kun je zien wie jouw aanvraag behandelt  en zo kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. 

Als vervolgens de vergunning wordt afgegeven, moet je dit direct melden bij UWV. Na de melding en na afloop van de vergunningsperiode kun je een WW-uitkering aanvragen voor je medewerkers.

UWV vergoedt achteraf de uren dat je medewerkers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt gekregen! 

Als je medewerkers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan jou over (jij hebt immers het volledige salaris doorbetaald). Je betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten, terwijl je medewerkers wel volledig in dienst blijven.

Verzekeringen

Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade en daar is in dit geval geen sprake van, zegt het Verbond van Verzekeraars.

Personeel dat ziek thuis zit valt onder de ziekteverzuimverzekering, deze dekt de loondoorbetalingsverplichting. Moet de werknemer om preventieve redenen in quarantaine blijven, mag hij/zij een bepaald gebied niet verlaten of moet hij/zij thuis blijven omdat de salon wordt gesloten, dan keert de verzekeraar niet uit.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in thuisisolatie zit of de salon hebt gesloten, dan dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dit niet.

ZZP’er

Als zzp’er kun je geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling.

Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Er zijn wel alternatieven:

Als je acuut in de problemen komt, kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn. Je kunt in dit traject de hulp inroepen van het Ondernemersklankbord van de Kamer van Koophandel.

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) is operationeel vanaf 16 maart 2020. Met deze regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om (meer en sneller) geld te lenen bij bijvoorbeeld banken.

Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of de verhoging van hun rekening courant-krediet.

Via deze link kun je hierover meer informatie vinden: BMKB-regeling.

Belastingdienst

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing.

De aanvraag moet schriftelijk worden gemotiveerd voordat de invordering wordt stopgezet. De beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig, dus de behandeltijd zal toenemen doordat er naar verwachting veel aanvragen binnenkomen.

Wellicht is het ook nodig om de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te verlagen als de verwachting is dat er een lagere winst wordt verwacht als gevolg van de corona situatie.

Zie ook deze pagina op de website van de belastingdienst: Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen