Aanvragen vergoeding loonkosten NOW 3.1

Aanvraag tegemoetkoming NOW 3

Vanaf 15 december tot en met 27 december is het weer mogelijk om NOW 3.1 aan te vragen. Dit is een vergoeding voor de loonkosten oktober tot en met december 2020.

De basisbeginselen van NOW 3 zijn dezelfde als van NOW 1 die vanaf april aangevraagd kon worden. In het kort:

  • kies een aaneengesloten periode van 3 maanden in 2020 die start op 1 oktober, 1 november of 1 december
  • heb je NOW 2 aangevraagd dan moet de periode van NOW 3 aansluiten op de gekozen periode van NOW 2
  • ten opzichte van de referentieperiode 2019 moet er in 2020 minimaal 20% omzetverlies zijn gedurende de gekozen periode van 3 maanden in 2020
  • de tegemoetkoming is maximaal 80% van de loonkosten (was maximaal 90%)

Denk goed na welke periode je kiest.

Kies je oktober-november-december dan wordt de NOW uitkering gebaseerd op het omzetverlies over deze maanden. Bij NOW 1 hebben we gezien dat de omzet in mei hoog was omdat klanten bleven komen en er hard is gewerkt. Deze hoge omzet van mei heeft geleid tot lagere NOW uitkeringen. Denk daarom dus goed na of je kiest voor de periode oktober-november-december of november-december-januari.

 Wat heb je nodig om de NOW uitkering aan te vragen:

  • Kamer van Koophandelnummer van de onderneming
  • loonheffingennummer van de onderneming
  • schatting percentage omzetverlies
  • bankafschrift met daarop duidelijk vermeld het rekeningnummer (iban) en de naam die hoort bij dit rekeningnummer

Kamer van Koophandelnummer

Dit nummer heb je waarschijnlijk wel want staat op je briefpapier, website enzovoort. Weet je het nummer niet dan kun je dit vinden via deze link.

Loonheffingennummer

Maandelijks ontvang je van ons een kopie van de ingediende aangifte loonheffing en linksboven op deze kopie staat het loonheffingennummer vermeld.

Percentage omzetverlies

De berekening is als volgt:

A = omzet geheel 2019 gedeeld door 4

B = schatting van de omzet over de gekozen periode van 3 maanden

Formule: (A-B) gedeeld door A x 100%

Als voorbeeld: A = 50.000 en B = 30.000

Percentage omzetverlies is dan: (50.000 – 30.0000) / 50.000 x 100% = 40%

Probeer het percentage omzetverlies zo reëel mogelijk in te schatten zodat je later bij de definitieve afrekening niet wordt geconfronteerd met grote nabetalingen. Een omzetverlies van bijvoorbeeld 100% is niet mogelijk omdat er in oktober, november en december al omzet is gemaakt.

Bankafschrift

In april dit jaar heb je van UWV een brief ontvangen met daarop de toewijzing en berekening van de NOW 1 uitkering. Op de eerste pagina van deze brief staat het rekeningnummer (iban) waarop UWV de uitkering heeft overgemaakt. Van dit rekeningnummer moet je dus een bankafschrift downloaden of schermafdruk maken. Let er wel op dat het rekeningnummer en de naam die bij dit rekeningnummer hoort goed leesbaar is.

Aanvragen NOW 3

Heb je bovenstaande informatie verzameld dan kun je vanaf 15 december (vandaag) tot en met 27 december de NOW 3 uitkering aanvragen bij UWV via deze link.Op deze pagina vind je ook meer informatie over de NOW 3 regeling. Lees vooral de informatie onder: “Wat zijn mijn plichten als ik een tegemoetkoming NOW ontvang?”.

Wat kunnen wij voor je doen?

Uiteraard kunnen wij de aanvraag voor je indienen en wil je het zelf doen: als je bovenstaande gegevens hebt verzameld dan zal het aanvragen niet moeilijk zijn.

En wederom wensen wij jullie veel sterkte in deze vervelende situatie!

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen