Wat is een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen de werknemer en werkgever over wat de rechten en plichten van beide partijen zijn. Hierin wordt  onder andere vastgelegd wat de vergoeding is die de werknemer ontvangt, welke werkzaamheden hij of zij moet uitvoeren, wat de duur van de overeenkomst is en of er vooraf een proeftijd aan verbonden is.

Onbepaalde- en bepaalde tijd

Een arbeidscontract kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd.

Bepaalde tijd

Bij een bepaalde tijd wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde duur. Als je een 2- jarige arbeidsovereenkomst hebt en je begint op 3 april 2018, dan eindigt het contract op 2 april 2020.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal 2 jaar duren en uit maximaal 3 opeenvolgende overeenkomsten bestaan. Je mag dus 2 keer verlengen. Na deze 2 jaar of bij een 4e overeenkomst wordt het omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd die korter duurt dan 6 maanden mag je geen proeftijd afspreken. Ook moet je een maand voor het einde van de overeenkomst de werknemer vertellen of de overeenkomst wordt voortgezet of niet. Laat je dit opzeggen na dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris.

In basis kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds niet opgezegd worden. Dit kan wel als dit in de arbeidsovereenkomst vooraf is .

Onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is niet vastgelegd wanneer de overeenkomst eindigt.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt vaak aangegaan wanneer jij als werkgever overtuigd bent van de kwaliteiten van je toekomstige kapsalon medewerker.

Arbeidsovereenkomst kappers

Een arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

In basis staan de volgende gegevens in een arbeidsovereenkomst:

 • naam, adres gegevens
 • functie van de werknemer + omschrijving van de werkzaamheden
 • het aantal werkuren
 • hoogte van het salaris + de datum van uitbetaling
 • datum van indiensttreding
 • duur van het contract
 • opzegtermijn
 • afspraken over het pensioen
 • waar nodig: concurrentiebeding
 • afspraken over vakantiedagen
 • welke cao er van toepassing is

Nog meer interessante artikelen

Heb je deze artikelen al gelezen?

Hulp bij je administratie

Wil je gebruik maken van onze kennis en ervaring? Wij verzorgen voor jou ondersteuning bij:

Contact

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op!

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen