Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Een passend arbeidscontract afsluiten met nieuwe medewerkers? Als kapper wil je jouw team uitbreiden maar je hebt nog geen vaste plek ter beschikking. Je kunt ervoor kiezen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten. Wanneer je personeel in dienst neemt is cruciaal dat je goede afspraken maakt en deze ook op de juiste wijze vastlegt. Deze afspraken kun je mondeling maken, maar het is wijzer deze vast te leggen in een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract. Wanneer je de afspraken schriftelijk vastlegt, dan heb je meer houvast bij eventuele onenigheden.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kapsalon

AOK bepaalde tijd

De eerste keuze die je maakt bij het in dienst nemen van een werknemer is de keuze tussen een contract voor bepaalde tijd of een contract voor onbepaalde tijd. In dit artikel bespreken we de optie bepaalde tijd. We hebben echter ook een artikel geschreven over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierin beschrijven we ook wat er allemaal in een arbeidsovereenkomst moet komen te staan.

Zie ook: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Bepaalde tijd wil dus zeggen dat je iemand aanneemt voor een bepaalde periode. Deze periode wordt vooraf bepaald. Hoelang die periode is hangt in principe van jou als werkgever af. Gebruikelijk zijn perioden van 7 of 12 maanden. Korter mag, maar ook langer en hierbij moet je je wel realiseren dat je alleen in een contract voor een periode langer dan 6 maanden een proeftijd mag opnemenEn er zijn nog andere regels waar je rekening mee moet houden. Deze regels worden verderop in dit artikel beschreven.

Wanneer neem je iemand tijdelijk aan?

Je biedt geen vast contract aan wanneer je er niet zeker van bent dat je voor langere tijd genoeg werk hebt. Je ziet dan ook vaak tijdelijke contracten bij seizoensgebonden werk. Daarnaast worden tijdelijke contracten ook vaak gebruikt om te kijken of jij, je team en de nieuwe werknemer bij elkaar passen. Zo verschaf jij jezelf, als werkgever, de ruimte om te bekijken of je een werknemer uiteindelijk een vast contract wilt aanbieden  of niet.

Ook wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd soms gebruikt om een zieke of zwangere werknemer te vervangen. De exacte duur is dan niet duidelijk, maar is met een duidelijke omschrijving opgenomen in het contract. Ook hierbij zijn bepaalde regels van toepassing.

Belangrijke regels bij een AOK bepaalde tijd

Eén van de regels waar je rekening mee moet houden is het aantal contracten dat je een werknemer mag geven. Hierbij moet je onder andere rekening houden met de totale duur van die contracten. Op dit moment mag je maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden voor in totaal 24 maanden.

  • Wanneer er tussen de opeenvolgende contracten minder dan 6 maanden zit en de totale periode is langer dan 2 jaar, dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract).
  • Dit geldt ook bij een 4e Dit contract is automatisch een vast contract. Dit is opgenomen in de ketenregeling.

Een andere regel waar jij je als werkgever aan dient te houden, is dat het einde van het contract objectief bepaalbaar is en mag het niet onverwachts eindigen omdat er ”geen werk meer is”.

Ook kunnen er speciale regels gelden omdat de werknemer onder de cao valt.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kapsalon

Beëindigen AOK bepaalde tijd

Beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan wanneer  het contract afloopt, de werknemer zelf ontslag neemt of tussentijds, waarbij je dan rekening moet houden met de wettelijke regels.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ligt het einde dus al vast. Er kan echter in het contract opgenomen zijn dat, onder bepaalde voorwaarden, een contract eerder eindigt. Hierbij is meestal een opzegtermijn opgenomen voor de werknemer. Voor de werkgever geldt minimaal een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer alles verloopt zoals het hoort hoef je niet veel meer te doen dan op tijd schriftelijk aangeven bij de werknemer dat het contract beëindigd dient te worden.

Voordelen of nadelen van een AOK bepaalde tijd?

Een AOK voor bepaalde tijd verschaft een bepaalde mate van flexibiliteit. Als werkgever kun je nog spelen met de periode en de uren die je een werknemer aanbiedt. Ook kun je kijken of een medewerker aansluit op jouw wensen. Er is echter ook een nadeel. Voor een werknemer is een vast contract doorgaans interessanter. Dat klinkt aannemelijk want de medewerker weet immers waar hij financieel aan toe is.

Kappersadministratie, net dat ene stapje extra

Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met een team van vijf man staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.

Liever bellen: 0573 459210

Gerelateerde artikelen

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen