Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract)

Een arbeidsovereenkomst afsluiten voor onbepaalde tijd? Wat houdt dit eigenlijk in? Als kapper kan het zijn dat je jouw team wilt uitbreiden omdat je te veel werk hebt. In je zoektocht naar een passende medewerker stuit je op het vraagstuk van een passend arbeidscontract. Maak je de keuze voor een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Wanneer je personeel in dienst neemt is het verstandig afspraken te maken over de aanstelling. Deze afspraken kun je mondeling maken, maar het is verstandiger om deze vast te leggen in een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract.

Leg je de afspraken schriftelijk vast, dan heb je meer houvast bij eventuele onenigheden zoals conflicten. Zorg dat je altijd een kopie van de overeenkomst hebt en berg deze op in het personeelsdossier. Het is daarbij belangrijk om van tevoren te weten wat je in ieder geval moet opnemen.

Wanneer je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

AOK onbepaalde tijd

De eerste keuze die wordt gemaakt wanneer je iemand in dienst neemt, is of een werknemer ‘vast’ (onbepaalde tijd) wordt aangenomen of voor een bepaalde tijd (tijdelijk contract).

Onbepaalde tijd wil zeggen dat het tijdstip van het einde van het contract onbekend is. Bij bepaalde tijd is vooraf bepaald hoelang het contract duurt en is dat tijdstip dus bekend bij ingaan van het contract. Soms wordt een tijdelijk contract aangegaan voor de duur van een project, waarvan de duur  dan niet altijd bekend is.

In dit artikel bespreken we de optie voor onbepaalde tijd. We hebben echter ook een artikel geschreven over een contract voor bepaalde tijd.

Zie ook: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wat is het?

Wat staat er in een AOK?

Een arbeidsovereenkomst kan heel uitgebreid zijn, maar ook kort en krachtig. In elk arbeidsovereenkomst staat in ieder geval het volgende:

  • Naam en woonplaats van werkgever en werknemer
  • De plaats(en) van arbeid
  • Functie van de werknemer of de aard van het werk
  • Gebruikelijke arbeidsduur
  • De hoogte van het salaris
  • Datum begin indiensttreding
  • Duur van het contract (als dat voor een bepaalde tijd is)
  • Lengte van de proeftijd, indien van toepassing

Daarnaast kunnen ook onderwerpen, zoals pensioen, toegepaste cao, et cetera worden opgenomen.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Beëindigen AOK onbepaalde tijd

Beëindigen van de AOK wil zeggen dat de werknemer wordt ontslagen (al dan niet met wederzijds goedvinden) of dat hij/zij zelf ontslag neemt. Hierbij gelden regels waar je je als werkgever aan dient te houden. Ook de werknemer heeft bepaalde regels waar hij of zij zich aan moet houden. Eén belangrijke regel is de opzegtermijn waarvoor wettelijke regels zijn.

De werknemer die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet zich houden aan de geldende opzegtermijn. Deze bedraagt 1 maand.

De opzegtermijn voor de werkgever hangt o.a. af van de duur van het dienstverband en is altijd minimaal 1 maand.

Wil je een overeenkomst beëindigen? Dan moet je de ontslagprocedures volgen en krijg je te maken met het ontslagrecht.

Voordelen of nadelen van een AOK onbepaalde tijd?

Heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voordelen?

Jazeker.

Je kunt er als werkgever (bijna) zeker van zijn dat een werknemer langere tijd voor jou werkt. Dit is belangrijk om te weten, zeker wanneer de werknemer goed werk verricht en er, zoals dat heet, krapte op de arbeidsmarkt is. Dat wil zeggen dat werkgevers moeilijk aan personeel kunnen komen. Wanneer je een vast contract aanbiedt kom je waarschijnlijk sneller aan nieuw personeel.

Een nadeel is dat je, wanneer je een werknemer moet ontslaan, er andere regels gelden dan bij een contract voor bepaalde tijd.

Voor de werknemer is het grote voordeel dat een vast contract zekerheid biedt, zoals een vast inkomen voor langere tijd.

Kappersadministratie, net dat ene stapje extra

Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met een team van vier man staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.

Liever bellen: 0573 459210

Gerelateerde artikelen

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen