Stagiair of stagiaire: de voordelen en nadelen

Een stagiair of stagiaire is iemand die ervaring opdoet voor zijn of haar studie op de werkvloer. Doelstelling hiervan is om ervaring op te doen in de branche waar deze persoon in studeert. Dit noemen we de stage.

Soorten stages

Er zijn diverse soorten stages. Denk aan:

  • snuffelstages: studenten hebben de gelegenheid om korte tijd mee te lopen in jouw bedrijf zodat ze een beeld krijgen van de praktijk in een bepaald vak
  • werkervaringsstage: een student gaat serieus aan de slag tijdens zijn stage. Doorgaans gaat het opdoen van praktijkervaring gepaard met het uitvoeren van een theorie opdracht op de werkvloer.
  • afstudeerstage: de student voert zelfstandig een opdracht uit bij jou op de werkvloer. Zijn ervaringen en bevinden worden samengevat in een afstudeeronderzoek.

Praktijk en theorie

Doorgaans volgt de stagiair zijn stage vooral om te leren. De theorie, geleerd op school, voegt hij samen met de praktijkervaring die hij op de werkvloer opdoet.

Je zult begrijpen dat het tijd kost om een stagiaire in te werken. Het loont enorm om een goed plan van aanpak op te stellen zodat je efficiënt te werk kunt gaan. Wel zo prettig voor jou en voor de student. Zorg voor duidelijke kaders in de vorm van duidelijke taken en een vast aanspreekpunt voor de stagiaire.

Voordelen en nadelen stagiair

Een stagiaire leert op de werkvloer zijn theoretische kennis te combineren met praktijkervaring die hij opdoet op de werkvloer.

Voordelen werken met een stagiair

Het werken met een stagiair heeft een aantal voordelen:

Een stagiair is relatief voordelig. Vaak ben je enkel een stagevergoeding verschuldigd.
Jonge mensen hebben een ander perspectief, wat verfrissend werkt binnen de organisatie.
Functioneert de medewerker goed dan is het eenvoudig om hem/haar in dienst te nemen

Nadelen van een stagiair

Er zijn ook nadelen aan het werken met een stagiair:

Het begeleiden van een stagiair kost tijd.
Gemiddeld gezien zijn stagiaires maar korte tijd beschikbaar. Het betekent dat je er niet op voort kunt bouwen.

Stagair of stagiaire

Het werken met stagiaires kent voordelen en nadelen.

Stagecontract

Verstandig is om een stageovereenkomst af te sluiten met de stagiair. Dit is niet hetzlefde als een arbeidsovereenkomst, er zijn speciale stagecontracten. Hierin leg je afspraken vast over:

  • periode en duur van de stage
  • leerdoelen
  • werkzaamheden van de stagiaire
  • de eventuele vergoeding
  • regels en voorschriften die gelden
  • aansprakelijkheid
  • afspraken over het aanspreekpunten

De instelling waar de stagiair studeert zorgt meestal voor de stageovereenkomst.

Leerlingen of stagiaires

Naast het werken met stagiaires kun je ook kiezen voor het werken met leerlingen. Studenten die een BBL opleiding volgen gaan doorgaans 1 dag per week naar school. De overige 4 dagen doen ze praktijkervaring op binnen jouw organisatie.

Dit in tegenstelling tot leerlingen die een BOL opleiding volgen. Uiteraard zie je dit verschil ook terug in de loonkosten. Leerlingen die een BBL opleiding volgen verdienen wel een salaris voor de uren die ze maken.

Nog meer interessante artikelen

Heb je deze artikelen al gelezen?

Hulp bij je administratie

Wil je gebruik maken van onze kennis en ervaring? Wij verzorgen voor jou ondersteuning bij:

Contact

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op.

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen