Dit zijn de nieuwe steunmaatregelen, aangekondigd donderdag 21-01-2021

Dit zijn de nieuwe steunmaatregelen, aangekondigd donderdag 21-01-2021

Gisteren, donderdag 21 januari 2021, is er wat meer duidelijk geworden over de aangekondigde steunmaatregelen die ons werkgevers door deze ellende moeten helpen.

Zijn ze toereikend? Gaat dit je helpen als je in acute geldnood zit en zijn deze maatregelen toereikend? Nee, dat vind ik niet! Maar goed, onderstaand een samenvatting:

Belastingdienst

De einddatum van het bijzonder uitstel van betaling was 1 april 2021 en dat is nu verlengd tot 1 juli 2021. De betalingsregeling (3 jaar) die wordt aangeboden zou ingaan op 1 juli 2021 en dat wordt 1 oktober 2021. Je krijgt dan de tijd van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 om de opgebouwde belastingschuld terug te betalen.

Heb je al verlenging van bijzonder uitstel aangevraagd en gekregen? Dan hoef je nu niets te doen en geldt het bijzonder uitstel automatisch tot 1 juli 2021.

Heb je al 3 maanden uitstel gekregen maar nog niet verlengd dan kun je nu tot 30 juni 2021 vragen om verlenging van bijzonder uitstel. Dit kun je hier online doen. Wordt het verzoek toegewezen dan heb je verlenging tot 1 juli 2021.

Vraag dus bijzonder uitstel aan en daarna verlenging van het uitstel. Of, als je al bijzonder uitstel hebt gekregen maar nog geen verlenging, vraag verlenging aan.

Weet je niet wat jouw status is bel dan naar de belastingtelefoon 0800-0543.

Levert dit direct geld op? Nee dat niet want de meeste ondernemers zullen de betalingen aan de belastingdienst al hebben stopgezet. Maar als er weer gewerkt mag worden dan hoef je niet direct loonheffing en btw betalen, en dat levert dan wel extra financiële ruimte op.

Urencriterium

Door het verplicht sluiten van je onderneming kom je wellicht niet aan de voorwaarden van het urencriterium en daarom geen recht op bijbehorende aftrekposten (bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek).

Om toch in aanmerking te kunnen komen mag je van de belastingdienst uitgaan dat je in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 24 per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat in de praktijk niet hebt gedaan.

Levert dit geld op? Nee, nu niet maar wel in 2022 als de aangifte Inkomstenbelasting 2021 is ingediend omdat je dan waarschijnlijk toch recht hebt op bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Het vergoedingspercentage voor de TVL wordt verhoogd naar 85%. Maar nog steeds geldt een ondergrens van 30% omzetverlies en mijn ervaring is inmiddels dat veel kappers niet voldoen aan dit criterium en dus geen recht hebben op TVL.

Dit is het gevolg van de rekenmethodiek die de TVL hanteert (periodevergelijking van 3 aaneengesloten maanden). Beter zou zijn om per maand te vergelijken en te bepalen of er dan wordt voldaan aan de criteria.

Zit je echt in geldnood, overweeg dan om de TVL aan te vragen en vul het dan zo in dat je voldoet aan 30% omzetverlies. Bedenk wel dat je het in zijn geheel moet terugbetalen. Soms breekt nood wet….

De huidige TVL (4e kwartaal 2020) kun je aanvragen tot 29 januari 2021 17.00 uur. De volgende TVL periode kan per 15 februari worden aangevraagd.

NOW

De regeling waar de meeste ondernemers behoefte aan hebben en helaas weinig verandering in deze regeling. De subsidie gaat van 80% naar 85%. En zoals we ondertussen weten, een loonkostenvergoeding van 85% krijg je alléén als er 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van 100% is. Dus iedere maand geen en-ke-le omzet.

Ook hier, soms breekt nood wet. Dus als je echt geen andere mogelijkheid meer ziet overweeg dan om NOW aan te vragen in het besef dat je alles of een gedeelte moet terugbetalen.

De eerstkomende aanvraag kan per 15 februari 2021 worden ingediend.

Starters

Ben je in 2020 gestart en na 15 maart ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan had je pech, want geen recht op welke vergoeding dan ook. Dit wordt een beetje aangepast en gaat gelden voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart.

Hoe deze regeling er uit gaat zien is nog niet bekend, de precieze invulling volgt nog.

Ben je gestart tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 dan had je wel recht op sommige vergoedingen maar niet op de TVL. Dat gaat nu veranderen want vanaf het eerste kwartaal 2021 is er wél recht op TVL (aanvragen vanaf 15 februari 2021).

Bovenstaande starters kunnen ook gebruik maken van corona-overbruggingskredieten tot € 35.000. Hoe? Ook dit wordt nog ingevuld.

Ben je na 30 juni 2020 gestart? Dan val je wederom tussen wal en schip, verdorie!

TOZO

Twee veranderingen: De eerder aangekondigde vermogenstoets komt te vervallen en met ingang van 1 februari 2021 kan de TOZO ook met terugwerkende kracht van een maand worden aangevraagd. Dus in februari 2021 kun je alsnog januari 2021 aanvragen.

Bij de aanvraag van TOZO kun je ook een verzoek indienen voor een lening van € 10.000. Overweeg dit want een lening via TOZO is minder gedoe dan een lening via een financiële instelling.

Samengevat

Deze uitbreiding van maatregelen gaat de meeste salons niet helpen, echt heel vervelend. Wat kun je dan nu doen?

Inventariseer je betalingsverplichtingen zodat je zicht hebt op wat je al verschuldigd bent en wat je komende tijd moet betalen. Hoeveel geld heb je nog en hoeveel moet je dan ergens anders vandaan halen? Kijk of je hiervoor de NOW en TVL als financiering voor kunt gebruiken én of je dit wilt, want het moet wel een keer worden terugbetaald. Dito een lening via TOZO. Of kijk eens bij PinVoorschot.

Probeer deze negatieve periode om te zetten in iets positiefs. Kijk eens goed naar je kosten. Kun je hierin besparen? Houdt je tarieven van behandelingen eens tegen het licht. Reken dit eens uit in plaats van ze te vergelijken met andere salons. Jouw kosten kunnen wel heel anders zijn of wellicht lever jij er meer service voor, of plan je er meer tijd voor in. Mij zal het niet verbazen als velen hier al heel lang niet naar hebben gekeken. Nu is daar het moment voor! Bedenk dat je beter één klant kunt hebben die € 60 per uur uitgeeft dan 2 klanten van elk € 25 per uur. In het laatste geval moet je er waarschijnlijk ook nog eens harder voor werken.

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Reactie plaatsen